Jdi na obsah Jdi na menu
 

O projektu

Název projektu / Project name:
Tancem pro lepší život

Místo konání projektu / Location of the project:
Pension Radvanice
(Radvanice 170, Radvanice 542 12 okres Trutnov)

Aktivita projektu / Activities of the project:
27. 06. - 03. 07. 2014

Účastníci projektu / Project participants:

 

  • "TŠ Bonifác" o.s.
    Rtyně v Podkrkonoší (CZ)
    www.bonifac.eu
  • Szkola Podstawowa im. Tadeusza Kosciuszki w Rogach
    Gracze (PL)
    www.sp-rogi.pl

 

Mladí lidé z "TŠ Bonifác" o.s. (Česká republika) a Základní školy v Gracze (Polsko) pořádají 7 denní výměnu mládeže s názvem "Tancem pro lepší život".

Cílem tohoto mezinárodního setkání je prostřednictvím tanečních, hudebních, výtvarných workshopů, interaktivních besed a her, soutěží, tematických večerů, aby se mladí participanti seznámili a porozuměli kultuře, tradicím, odlišnostem, zvyklostem partnera, naučili se vzájemné toleranci, rozšířili své vědomosti o EU, objevili v sobě hrdost na své občanství v EU, upevnili pouto mezi partnerskými zeměmi, probudili v sobě kreativitu a podnikavost vytvářet nové projekty.

Hlavním tématem výměny je umění a kultura a volný čas mládeže, konkrétněji bude naše setkání zaměřeno především na taneční ahudební aktivity, zdravý životní styl, důležitost pohybu. Ve svém volném čase se především v průběhu školního roku věnujeme těmto aktivitám, proto se chceme v nich dále rozvíjet a zdokonalovat.

 

Young people from the association "TŠ Bonifác" (Czech Republic) and the Primary School in Gracze organized 7-day youth exchange called "Dancing for a better life".

The aim of this international meeting is, through dance, music, art workshops, interactive discussions and games, contests, theme nights ..., to young participants learn informally about culture, understand the culturetraditions, habitual practice of country partner, learned to mutual tolerance, increased their knowledge about the EU and EU member states, make strengthen the cooperation between partner countries, found himself in creativity and entrepreneurship to create new projects.

The main topic of the exchange is art and culture and youth leisure. More specifically, our meeting will primarily focus on dance and musical activity, healthy lifestyle, the importance of movement. In your free time, especially during the school year, dedicated to these activities, so we want them to develop and improve.

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.